< terug

Earnewâld: Parel naast de Alde Feanen

In voorbereiding

Tegen de Alde Feanen aan ligt een prachtig gebied van 9 hectare in Earnewâld in de gemeente Tytsjerksteradiel. Uitbreiding tot 24 hectare is in de toekomst mogelijk. Het is de bedoeling om in dit gebied het waterpeil zo maximaal als mogelijk omhoog te zetten. Er wordt een combinatie gemaakt met weidevogelbeheer.

Meer details over het project

Dit project is nog in voorbereiding. U kunt nog geen certificaten aanschaffen. Heeft u interesse in eventuele aankoop van deze certificaten of wilt u op de hoogte blijven van dit project? Dat kan door uw contactgegevens achter te laten via het onderstaand formulier. We geven u dan een bericht wanneer de verkoop start.

Op de hoogte blijven?

"*" geeft vereiste velden aan

Parel naast de Alde Feanen

Ate Bijlsma is grondeigenaar van het gebied. Met het project wil hij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Fryslân. Met een verhoging van het grondwaterpeil wordt er een bijdrage geleverd aan de natuurwaarden van het hele gebied, bovendien is het gelegen naast Nationaal Park de Alde Feanen.

Vertel anderen over dit project

Verborgen polder voor natte teelten

De maatregelen die genomen gaan worden helpen natuurwaarden van de Alde Feanen en de omgeving te verbeteren. Vanaf het ernaast gelegen fietspad is de CO2 besparing in het gebied aan de vele passerende recreanten in de toekomst te zien en te lezen. De beoogde CO2 besparing ligt naar verwachting tussen de 500 en 9.000 ton CO2. De hoeveelheid  CO2-certificaten die hier bij de start uitgegeven kunnen worden, ligt in de orde van 200 en  4.000 CO2 certificaten als het gebied wordt uitgebreid naar 80 hectare.

Zij gingen al voor CO₂ neutraal

“Binnen 3 jaar in de eigen branche marktleider in sustainability”. albelli, nationaal en internationaal bekend van haar fotoproducten voor consumenten, zet vol in op meer duurzaamheid."

Lees verder
Serge Willemse & Jeffrey Storm albelli  
Logo

“Je ziet direct de resultaten. Het is meetbaar en controleerbaar. We zijn dan ook blij met onze aankoop van Valuta voor Veen CO₂-Certificaten.”, Aldus René van Glabbeek van XT Orange®."

Lees verder
René van Glabbeek XT Orange®  

“We hebben samen met alle overheden in Nederland afgesproken om vanaf januari 2015 duurzaam in te kopen. Dit geldt ook voor het energiegebruik. Met het kopen van deze bewijzen maken we een mooie stap in het verduurzamen van onze gemeente.”

Lees verder
Frans Veltman, voormalig wethouder Gemeente de Fryske Marren  
Logo

Wilt u een certificaat kopen?

Heeft u een vraag?