< terug

Klimaatwinst met aquathermie

Te koop

Ruim 55 procent van de Nederlandse warmtevraag voor woningen en utiliteiten kunnen we uit ons water halen. Uit het oppervlakte-, afval- en uit drinkwater. Met aquathermie wordt deze warmte gewonnen en door een warmtepomp aan de woningen en gebouwen geleverd. Hierdoor wordt een enorme hoeveelheid gas bespaard en komt een hele grote CO2-reductie binnen bereik. Aquathermie is door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) als methode erkend. Aquathermie wordt ook ingezet om koeling via oppervlaktewater te realiseren. Projecten die op deze manier CO2 reduceren worden gewaardeerd met SNK-certificaten. De eerste projecten zijn inmiddels goedgekeurd.

Meer details over het project

Getoonde prijs is inclusief btw. Verkoop verloopt op aanvraag. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@platformco2neutraal.nl

€ 100 per stuk

Aardappelfabriek verwarmt zwembad

Aan de rand van het dorpje Wezep loost aardappelfabriek CêlaVíta dagelijks gezuiverd afvalwater met een temperatuur van ruim 30 graden op het riool. De warmte uit dit water wordt gewonnen en gebruikt om het plaatselijke zwembad De Veldkamp te verwarmen. Amfius BV heeft de realisatie verzorgd, waarbij de gasketel is vervangen door een warmtepomp. Hiermee bespaart het zwembad jaarlijks een grote hoeveelheid gas en reduceert daarmee ook een flinke hoeveelheid CO2.

Dit project is door de SNK geverifieerd. In 2022 heeft het zwembad 91 ton CO2 gereduceerd. Door het zwembad te verwarmen met restwarmte van CêlaVíta geven de betrokken partijen concreet invulling aan duurzaamheid op lokaal niveau. Dit prachtige voorbeeld laat zien hoe lokale energievragen lokaal opgelost kunnen worden. En ook hoe partijen elkaar kunnen vinden en versterken en zo samen enthousiast werken aan een nieuwe vorm van duurzame energie.

Syntraal bv als initiatiefnemer, de gemeente Oldebroek als eigenaar, Sportfondsen Oldebroek als exploitant en CêlaVíta als ‘leverancier’ van het warme afvalwater zijn trots om op deze manier de geverifieerde CO2-certificaten aan te kunnen bieden aan partijen die ook trots willen zijn dit initiatief en dit willen ondersteunen.

Vertel anderen over dit project

Ziekenhuis Almelo koel door oppervlaktewater

De Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) in Almelo heeft een grote behoefte aan koeling. Het koelsysteem was aan vervanging toe en vanuit de wens om de  koeling op een zo duurzaam mogelijke manier in te vullen, heeft ZGT samen met de NTP Groep het project Lake Source Cooling opgezet.

Water uit de Leemslagenplas, die dicht bij het ziekenhuis ligt, wordt gebruikt om in de koeling van het ziekenhuis te voorzien. Concreet wordt koud water uit de Leemslagenplas gehaald en via een aan- en afvoerleiding naar het ziekenhuis gebracht. Het ziekenhuis gebruikt de kou uit het water voor haar koeling en voert het water weer terug naar de plas.

De kou is van nature in de plas aanwezig. In de winter is het water automatisch koud door de weersomstandigheden en in de zomer blijft het diepere water in de plas ook koud als gevolg van temperatuurgelaagdheid.

Dit project is door de SNK geverifieerd. In 2021 heeft het ZGT 552 ton CO2 gereduceerd en in 2022 771 ton. Ook dit is een prachtig voorbeeld waarin goed zichtbaar is hoe lokale energievragen lokaal opgelost kunnen worden. Een uniek project, waarvan wij de geverifieerde CO2 -certificaten aanbieden aan partijen die ook trots willen zijn dit initiatief en dit willen ondersteunen.

Zij gingen al voor CO₂ neutraal

“Als gemeente compenseren we de CO2-uitstoot van ons energieverbruik. Ik ben blij dat dit geld nu lokaal terecht komt. In het veenweidegebied staan we voor een grote opgave om de bodemdaling en CO2-uitstoot terug te brengen. Door deel te nemen aan Valuta voor Veen ontstaat een nieuwe bron van inkomsten voor boeren in dit gebied. Daarmee zetten we de eerste stappen om het veenweideprogramma in praktijk te brengen.”

Lees verder
Jaap van Veen, wethouder Gemeente Heerenveen  
Logo

"Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Daarom werken we aan het vergroenen van de eigen organisatie. Op de eerste plaats aan hoe we de eigen CO2-uitstoot kunnen verminderen. Wat dan nog overblijft aan CO2-uitstoot wordt gecompenseerd via de lokale CO2-certificaten van Valuta voor Veen."

Lees verder
Bert Wassink, voormalig wethouder Gemeente Leeuwarden  
Logo

“Het laatste kleine beetje wat we uitstoten compenseren we met CO2-certificaten van het waanzinnig mooie project “Valuta voor Veen” waarin lokale boeren hun grond drastisch vernatten om CO2 in de grond te houden."

Lees verder
Romke de Jong De Jong's IJs  
Logo

Wilt u een certificaat kopen?

Heeft u een vraag?