Albelli, nationaal en internationaal bekend van haar fotoproducten voor consumenten, zet vol in op meer duurzaamheid. De organisatie werkt actief aan een lagere C02voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt kiest albelli voor vrijwillige compensatie en investeert daardoor in het bereiken van een CO2 neutrale voetafdruk.

Een recent voorbeeld hiervan is Valuta voor Veen waarbij CO2-certificaten van biologische boer Sjoerd Miedema zijn gekocht. Via peilverhoging in zijn veenweiden zorgt hij voor minder CO2uitstoot uit het veen. Voor elke ton vermeden uitstoot krijgt hij een certificaat. Door de aankoop wordt de Friese veenweideboer beloond voor zijn maatschappelijke inspanningen en draagt albelli positief bij aan klimaat, landschap, natuur en landbouw.

Binnen 3 jaar in de eigen branche marktleider in sustainability

Foto: Serge Willemse & Jeffrey Storm van albelli