Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. PlatformCO2neutraal doet zijn uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.


Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via de CONTACT-knop, die te vinden is op iedere pagina in deze website.


Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die PlatformCO2neutraal ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door PlatformCO2neutraal gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.


PlatformCO2neutraal behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.
In geen enkel geval is PlatformCO2neutraal aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.