Mooie stap van de Gemeente De Fryske Marren. Recent heeft de gemeente CO₂-certificaten Valuta voor Veen aangekocht van een lokale veenweideboer. Met deze certificaten vergroent de gemeente een deel van haar gasverbruik.

Dankzij de aankoop kan de boer het waterpeil in zijn veenweiden verhogen. Voor de extra kosten ontvangt hij op deze manier een vergoeding. Een hoger waterpeil leidt tot minder CO₂-uitstoot en dat is goed voor het klimaat. Ook voor de weidevogels en de natuur is een hoger peil positief.

Wethouder Frans Veltman: “We hebben samen met alle overheden in Nederland afgesproken om vanaf januari 2015 duurzaam in te kopen. Dit geldt ook voor het energiegebruik. Met het kopen van deze bewijzen maken we een mooie stap in het verduurzamen van onze gemeente. Uiteraard blijft ons uitgangspunt dat we besparen op ons verbruik en op een duurzame manier onze eigen energie opwekken.

Foto: Frans Veltman, wethouder De Fryske Marren en Monique Plantinga, PlatformCO2neutraal