Onze certificaten worden geborgd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), via methoden, regels en procedures.

De SNK stelt methoden vast, valideert projectplannen, geeft de emissiereductie certificaten uit en zorgt voor borging van de emissiereducties.  De SNK houdt zich niet bezig met het ontwikkelen van projecten en met het verkopen van de certificaten.

Certificaten worden door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) aangemaakt en zijn voorzien van unieke serienummers en van een status. De status ‘Gevalideerd’ betekent dat het projectplan is goedgekeurd door SNK. Deze status kan gedurende de looptijd van het project wijzigen in ‘geverifeerd’, d.w.z. de emissiereductie of koolstofvastlegging is door een onafhankelijke partij vastgesteld.

De status van een aangekocht certificaat is opvraagbaar via het register SNK: www.NationaleCO2markt.nl

‘De SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.