Onze certificaten worden geborgd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), via methoden, regels en procedures.

De SNK stelt methoden vast, valideert projectplannen, geeft de emissiereductie certificaten uit en zorgt voor borging van de emissiereducties.  De SNK houdt zich niet bezig met het ontwikkelen van projecten en met het verkopen van de certificaten.

De certificaten op ons PlatformC02neutraal worden door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) aangemaakt en zijn voorzien van unieke serienummers en van een status. Certificaten worden geregistreerd en bijgehouden in het register van de SNK inclusief de status van het certificaat. De status van een certificaat wijzigt tijdens de looptijd van een project. De looptijd verschilt per methode. Valuta voor Veen projecten hebben bijvoorbeeld een looptijd van 10 jaar. De status ‘Gevalideerd’ betekent dat het projectplan is goedgekeurd door SNK. Met deze certificaten kunt u aantonen dat u vrijwillig investeert in emissiereductie- en/of vastlegging te behalen via Nederlandse projecten. Gedurende de looptijd wordt de CO₂-prestatie periodiek door een onafhankelijke partij getoetst. Wanneer de emissiereductie door de SNK is geverifieerd als zijnde gerealiseerd, dan verandert de status van het certificaat in ‘Geverifieerd’ en kunt u als koper er klimaatcompensatie mee claimen.

De status van een aangekocht certificaat is opvraagbaar via het openbare register van de SNK: www.NationaleCO2markt.nl

De SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.