Weer een mooi voorbeeld! Gemeente Heerenveen compenseerde in 2021 de uitstoot van 62 ton koolstofdioxide (CO2) via het project Valuta voor Veen. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Heerenveen. Het doel is om in 2050 energieneutraal te zijn. Het gaat daarbij om 95% CO2-reductie, het deel dat overblijft wordt volledig gecompenseerd. Voor het jaar 2021 kocht de gemeente hiervoor Valuta voor Veen CO2-certificaten aan bij boer Sjoerd Miedema. Het geld komt hierdoor terecht bij duurzame projecten.

Wethouder Jaap van Veen: “Als gemeente compenseren we de CO2-uitstoot van ons energieverbruik. Ik ben blij dat dit geld nu lokaal terecht komt. In het veenweidegebied staan we voor een grote opgave om de bodemdaling en CO2-uitstoot terug te brengen. Door deel te nemen aan Valuta voor Veen ontstaat een nieuwe bron van inkomsten voor boeren in dit gebied. Daarmee zetten we de eerste stappen om het veenweideprogramma in praktijk te brengen.”

Foto: Jaap van Veen, wethouder Gemeente Heerenveen en boer Sjoerd Miedema