Medio 2021 kocht de Gemeente Leeuwarden CO2-certificaten van Friese veenweideboer Sjoerd Miedema. Eerder werden internationale CO2-certificaten gekocht door Leeuwarden. Maar nu is bewust de overstap naar het lokale project Valuta voor Veen in Friesland gemaakt. Dit is een win-win omdat het project gestimuleerd wordt en het geld terugvloeit naar de lokale omgeving en boeren. De aankoop is een prachtig voorbeeld van een regionale samenwerking met een brede positieve impact. Naast aan klimaatwinst draagt aankoop bijvoorbeeld ook bij aan het afremmen van bodemdaling en betere omstandigheden voor weidevogels. En dat betrouwbaar ‘om de hoek’, in de eigen regio.

Wethouder Bert Wassink: “Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Daarom werken we aan het vergroenen van de eigen organisatie. Op de eerste plaats aan hoe we de eigen CO2-uitstoot kunnen verminderen. Wat dan nog overblijft aan CO2-uitstoot wordt gecompenseerd via de lokale CO2-certificaten van Valuta voor Veen. Leeuwarden voorkomt hiermee de uitstoot van 225 ton CO2 in de regio en we vergroenen zo ons eigen (resterende) gasverbruik.”

Foto door Mark Grupstra