Boeren uit Fryslân en Overijssel gaan vanuit het project Blijvend Grasland aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Dat doen zij door koolstof vast te leggen in hun grasland. Blijvend grasland is meerjarig kruidenrijk grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten. Door dit land niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deze koolstofopbouw kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden.  

Voor koolstofvastlegging in grasland is in 2021 een methodiek vastgesteld door de Stichting de Nationale Koolstofmarkt, de methode Blijvend Grasland. Goedgekeurde toepassing van de methode leidt tot uitgifte van verhandelbare C02-certificaten. In dit project gaan de boeren samen aan de slag om te leren wat de methode inhoudt, wordt de methode naar de praktijk van het boerenbedrijf vertaald, wordt een concreet plan om tot uitvoering te komen opgesteld en de eerste ervaringen opgedaan met toepassing ervan. De leerervaringen worden in en buiten de groepen gedeeld.

Het project is een initiatief van penvoerder de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân.

Het Friesch Dagblad schreef er een artikel over.