< terug

Langweer: verborgen eilandpolder vol potentie voor klimaat en weidevogels

In voorbereiding

Verstopt in het veenweidegebied in de Friese gemeente De Fryske Marren ligt een pracht van een polder omzoomd met water. Een eilandpolder, ingeklemd tussen Aldhof, Geau en Hoaitesleat, bij Langweer. Dit 70 hectare grote gebied heeft de potentie om een aantrekkelijk agrarisch natuurgebied te worden.

Binnenkort komen ruim 2500 certificaten beschikbaar.

Meer details over het project

Dit project is nog in voorbereiding. U kunt nog geen certificaten aanschaffen. Heeft u interesse in eventuele aankoop van deze certificaten of wilt u op de hoogte blijven van dit project? Dat kan door uw contactgegevens achter te laten via het onderstaand formulier. We geven u dan een bericht wanneer de verkoop start.

Op de hoogte blijven?

"*" geeft vereiste velden aan

Toestemming voor overige mailings
Toestemming*

Een krachtige combinatie

De grondeigenaren, waaronder de Protestantse Kerk Nederland (PKN), gaan voor een mix van natuur, energie, veenvernatting, rijke biodiversiteit, circulaire natte teelten en weidevogelland. Met de inkomsten vanuit CO2-certifaten kan dit gerealiseerd. Ruim 70 hectare grond wordt flink vernat om het veen te behoeden voor uitdroging en vervlieging. De kerk is overtuigd van de kracht die schuilt in de combinatie van verschillende maatregelen, zo stelt oud-kerkrentmeester Piet Boer: “Als kerk heb je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We geven de ruimte aan de weidevogels. En het moet een mooi gebied worden waar mensen kunnen wandelen. Het grondwaterpeil van min negentig centimeter gaat met zo’n veertig centimeter omhoog, zodat er veel minder CO2 de lucht in vliegt.”

Vertel anderen over dit project

Pracht van een polder

Verstopt in het veenweidegebied in de Friese gemeente De Fryske Marren ligt een pracht van een polder omzoomd met water. Een eilandpolder, ingeklemd tussen Aldhof, Geau en Hoaitesleat, bij Langweer. Dit 70 hectare grote gebied heeft de potentie om een aantrekkelijk agrarisch natuurgebied te worden.

De grondeigenaren, waaronder de Protestantse Kerk Nederland (PKN), willen graag de waterpeilen verhogen. Met de erkende en betrouwbare methode Valuta voor Veen. Natter veen scheelt heel veel CO2-uitstoot. Dat is goed voor het klimaat en draagt ook positief bij aan minder bodemdaling en aan  betere omstandigheden voor weidevogels. En dat betrouwbaar in eigen land.

Zij gingen al voor CO₂ neutraal

“Binnen 3 jaar in de eigen branche marktleider in sustainability”. albelli, nationaal en internationaal bekend van haar fotoproducten voor consumenten, zet vol in op meer duurzaamheid."

Lees verder
Serge Willemse & Jeffrey Storm albelli  
Logo

“Je ziet direct de resultaten. Het is meetbaar en controleerbaar. We zijn dan ook blij met onze aankoop van Valuta voor Veen CO₂-Certificaten.”, Aldus René van Glabbeek van XT Orange®."

Lees verder
René van Glabbeek XT Orange®  

“We hebben samen met alle overheden in Nederland afgesproken om vanaf januari 2015 duurzaam in te kopen. Dit geldt ook voor het energiegebruik. Met het kopen van deze bewijzen maken we een mooie stap in het verduurzamen van onze gemeente.”

Lees verder
Frans Veltman, wethouder Gemeente de Fryske Marren  
Logo

Wilt u een certificaat kopen?

Heeft u een vraag?