< terug

Langweer: verborgen eilandpolder vol potentie voor klimaat en weidevogels

Uitverkocht

Verstopt in het veenweidegebied in de Friese gemeente De Fryske Marren ligt een pracht van een polder omzoomd met water. Een eilandpolder, ingeklemd tussen Aldhof, Geau en Hoaitesleat, bij Langweer. Dit 63 hectare grote gebied heeft de potentie om een aantrekkelijk agrarisch natuurgebied te worden.

Meer details over het project

Het eerste deel van de certificaten voor dit project is uitverkocht. Op termijn komen er meer certificaten beschikbaar uit dit project. Ga naar het overzicht met alle projecten om een ander project te kiezen.

75,00 per stuk

Een krachtige combinatie

De grondeigenaren gaan voor een mix van natuur, natuurinclusieve landbouw, energie (zon), veenvernatting, rijke biodiversiteit, circulaire natte teelten en weidevogelland. De grond wordt flink vernat om het veen te behoeden voor uitdroging en CO2-uitstoot.

De kerk is overtuigd van de kracht die schuilt in de combinatie van verschillende maatregelen, zo stelt oud-kerkrentmeester Piet Boer: “Als kerk heb je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We geven de ruimte aan de weidevogels. En het moet een mooi gebied worden waar mensen kunnen wandelen. Het grondwaterpeil van min negentig centimeter gaat met zo’n veertig centimeter omhoog, zodat er veel minder CO2 de lucht in vliegt.”

Mickey Wijntjes: “Hogere peilen, ruim baan voor weidevogels en kruidenrijk land betekent dat het agrarisch gebruik verandert. Van intensief naar extensief, dus minder opbrengsten. De inkomsten vanuit CO2-certificaten zijn dan ook belangrijk om deze verandering mogelijk te maken.”

Vertel anderen over dit project

Pracht van een polder

Verstopt in het veenweidegebied in de Friese gemeente De Fryske Marren ligt een pracht van een polder omzoomd met water. Een eilandpolder, ingeklemd tussen Aldhof, Geau en Hoaitesleat, bij Langweer. Dit 63 hectare grote gebied heeft de potentie om een aantrekkelijk agrarisch natuurgebied te worden.

De grondeigenaren, de Protestantse Gemeente Langweer en agrarisch ondernemer Wijntjes, willen graag de waterpeilen verhogen. Met de erkende en betrouwbare methode Valuta voor Veen. Natter veen scheelt heel veel CO2-uitstoot. Dat is goed voor het klimaat en draagt ook positief bij aan minder bodemdaling en aan betere omstandigheden voor weidevogels. En dat betrouwbaar in eigen land.

Zij gingen al voor CO₂ neutraal

“Binnen 3 jaar in de eigen branche marktleider in sustainability”. albelli, nationaal en internationaal bekend van haar fotoproducten voor consumenten, zet vol in op meer duurzaamheid."

Lees verder
Serge Willemse & Jeffrey Storm albelli  
Logo

“We hebben samen met alle overheden in Nederland afgesproken om vanaf januari 2015 duurzaam in te kopen. Dit geldt ook voor het energiegebruik. Met het kopen van deze bewijzen maken we een mooie stap in het verduurzamen van onze gemeente.”

Lees verder
Frans Veltman, voormalig wethouder Gemeente de Fryske Marren  
Logo

“Het laatste kleine beetje wat we uitstoten compenseren we met CO2-certificaten van het waanzinnig mooie project “Valuta voor Veen” waarin lokale boeren hun grond drastisch vernatten om CO2 in de grond te houden."

Lees verder
Romke de Jong De Jong's IJs  
Logo

Wilt u een certificaat kopen?

Het eerste deel van de certificaten voor dit project is uitverkocht. Op termijn komen er meer certificaten beschikbaar uit dit project. Ga naar het overzicht met alle projecten om een ander project te kiezen.

Heeft u een vraag?