Steeds meer organisaties, bedrijven en burgers willen hun CO₂-uitstoot compenseren en zijn bereid daar een vergoeding voor te betalen. Dit biedt kansen voor melkveehouders met blijvend grasland, maar ook voor melkveehouders met grasland in veenweidegebieden.

Sinds kort is het via Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) ook voor kleinere bedrijven en burgers mogelijk om op vrijwillige basis de CO₂-voetafdruk te verkleinen. ‘Mensen kopen dan certificaten van een regionaal CO₂-reductieproject en het geld vloeit naar de uitvoerder’, vertelt directeur Wytze van der Gaast. ‘Het gaat dan bijvoorbeeld om een melkveehouder die CO₂ in zijn bodem vastlegt.’ (….) Een voorbeeld daarvan is Valuta voor Veen, opgezet door een aantal natuur- en milieufederaties en gebiedspartners.

Momenteel werken we aan zo’n tien nieuwe Valuta voor Veen-projecten in Zuid-Holland, Friesland, Utrecht, Overijssel en Noord-Holland

Het principe: verhoog het waterpeil in veenweidegebieden en rem de bodemdaling en daarmee de CO₂-uitstoot. Deze besparing op uitstoot kan vervolgens worden verkocht in de vorm van CO₂-certificaten aan bedrijven, overheden of instellingen. Hiermee is Valuta voor Veen een nieuw verdienmodel voor boeren.

Lees het volledige artikel op de website van Nieuwe Oogst

Deel dit bericht met anderen